Artikuj

Çfarë është një orë mekanike?

Çfarë është një orë mekanike?
Orat me lëvizje mekanike janë më të cilësuarat dhe më prestigjozet nga të gjitha mekanizmat dhe vlerësohen shumë nga koleksionistët e orave luksoze, për historinë, traditën dhe ndërlikimin e tyre. Nëse mirëmbahen siç duhet, këto ora mund të zgjasin për disa gjenerata. Orat mekanike funksionojnë nëpërmjet rrotullimit manual të kurorës në anë të saj. Dallimi kryesor midis një lëvizjeje mekanike dhe një automatike? Ju duhet të kurdisni kurorën çdo 2 ditë pasi energjia e ruajtur përfundon ciklin e vetë.