Artikuj

Çfarë është një orë mekanike?

Orët me lëvizje mekanike janë më të cilësuarat dhe më prestigjiozet nga të gjitha mekanizmat dhe vlerësohen shumë nga koleksionistët e orëve luksoze për historinë, traditën dhe ndërlikimin e tyre. Nëse mirëmbahen siç duhet, këto ora mund të zgjasin për disa gjenerata. Orët mekanike funksionojnë nëpërmjet rrotullimit manual të kurorës në anë të saj. Dallimi kryesor midis një lëvizjeje mekanike dhe një automatike? Ju duhet të kurdisni kurorën çdo 2 ditë, pasi energjia e ruajtur përfundon ciklin e vet.