Oman


Oman Theorema është orë mekanike me 17 gurë, Dual Time, frymëzuese për krijimtarinë tuaj. Kjo kryevepër është e dizenjuar në veçanti për meshkujt e sofistikuar, të cilët klasin e tregojnë duke bërë zgjedhje fine. Linjat klasike dhe detajet moderne janë arsyet pse është kaq perfekte.