Buenos Aires


Kjo është ora më e fundit e vitit 2019 në Tufina. Në të gjen elemente të dallueshme latine. Është orë mekanike me 17 gurë, ka rrip 100% lëkure dhe 2 vjet garanci.