Copernicus


Copernicus Pionier është shëmbëlltyra e përkryer e shkrirjes së njeriut me shkencën. Kjo orë me 6 diamante është si një diell që ndriçon tiparet tuaja të fshehura brenda pasigurive. Ka ndjenjë dhe personalitet. Është Tufina.